.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Osieck, gm.
Osieck, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3490
Powierzchnia: 67.5 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2756
L. wyd. kart: 1033
37.48%
brak36.55%38.45%40.35%42.25%44.15%46.05%47.95%49.85%51.75%53.65% 
............
danych38.44%40.34%42.24%44.14%46.04%47.94%49.84%51.74%53.64%55.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Osieck ul. Pilawska 23 Budynek po Klubie Kultury168164864863238.55
2Budynek Poszkolny w Natolinie38011010910528.95
3Szkoła Podstawowa w Augustówce69527527526739.57
  Osieck, gm. 2756 1033 1032 1004 37.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca