.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Osieck, gm.
Osieck, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3490
Powierzchnia: 67.5 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2756
Liczba wydanych kart: 1033
Liczba wyjętych kart: 1032
Liczba ważnych kart: 1032
Liczba głosów ważnych: 1004
Liczba mandatów: 11
37.48%
brak36.55%38.45%40.35%42.25%44.15%46.05%47.95%49.85%51.75%53.65% 
............
danych38.44%40.34%42.24%44.14%46.04%47.94%49.84%51.74%53.64%55.55% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny424.18
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy30.30
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin14214.14
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl111.10
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej111.10
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość29229.08
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej242.39
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP11211.16
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej80.80
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12512.45
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke232.29
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska70.70
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej19719.62
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty70.70
Σ   1004  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Osieck ul. Pilawska 23 Budynek po Klubie Kultury168164864863238.55
2Budynek Poszkolny w Natolinie38011010910528.95
3Szkoła Podstawowa w Augustówce69527527526739.57
  Osieck, gm. 2756 1033 1032 1004 37.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca