.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Osieck, gm.
Osieck, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3490
Powierzchnia: 67.5 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2756
L. wyd. kart: 1033
37.48%
brak36.52%38.42%40.32%42.22%44.12%46.02%47.92%49.82%51.72%53.62% 
............
danych38.41%40.31%42.21%44.11%46.01%47.91%49.81%51.71%53.61%55.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Osieck ul. Pilawska 23 Budynek po Klubie Kultury168164864662338.55
2Budynek Poszkolny w Natolinie38011011010728.95
3Szkoła Podstawowa w Augustówce69527527527039.57
  Osieck, gm. 2756 1033 1031 1000 37.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca