.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy
Nazwa Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Skrót KW SDPL 
Partia (organ partii) "Socjaldemokracja Polska" 
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 5 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
25 BORODEŃKO Leszek Jan Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik elektryk
Miejscowość: Włocławek
Partia (poparcie): członek Unii Pracy
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
1 LEWANDOWSKI Bogdan Andrzej Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel akademicki
Miejscowość: Toruń
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
2 HORONZIAK Arkadiusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: archeolog
Miejscowość: Włocławek
Partia (poparcie): członek Unii Pracy
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
3 KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek Kandydat został zarejestrowany Zawód: lekarz kardiolog
Miejscowość: Włocławek
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
4 SOKOŁOWSKA Mariola Henryka Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel
Miejscowość: Grudziądz
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
5 PRYTUŁA Jerzy Kandydat został zarejestrowany Zawód: lekarz medycyny
Miejscowość: Grudziądz
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 NAJBERG Jarosław Przemysław Kandydat został zarejestrowany Zawód: pedagog
Miejscowość: Toruń
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
7 ŻURAWSKI Henryk Władysław Kandydat został zarejestrowany Zawód: dr inż. nauk rolniczych
Miejscowość: Grudziądz
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 WOJTAS Jarosław Andrzej Kandydat został zarejestrowany Zawód: student politologii
Miejscowość: Włocławek
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
9 MENDEL Tomasz Piotr Kandydat został zarejestrowany Zawód: handlowiec
Miejscowość: Bądkowo
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 SZULIST Ewa Kandydat został zarejestrowany Zawód: lekarz medycyny
Miejscowość: Osiek n. Wisłą
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 JUŚKO Maciej Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Brodnica
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
12 STEFAŃSKI Marek Bernard Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel akademicki
Miejscowość: Włocławek
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 CZARSKA-KUJAWSKA Barbara Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Toruń
Partia (poparcie): członek Unii Pracy
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 OCHOCIŃSKA Grażyna Zyta Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomistka
Miejscowość: Ciechocinek
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
15 BAŃDURA Piotr Daniel Kandydat został zarejestrowany Zawód: student
Miejscowość: Szczecin
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
16 WIELGUS Marian Stefan Kandydat został zarejestrowany Zawód: lekarz medycyny
Miejscowość: Ostrowite
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
17 BRYLEW Marek Adam Kandydat został zarejestrowany Zawód: żołnierz zawodowy
Miejscowość: Chełmno
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
18 ZIÓŁKOWSKA Wiesława Maria Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomistka
Miejscowość: Toruń
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
19 JUSZCZYŃSKI Waldemar Wojciech Kandydat został zarejestrowany Zawód: mechanik
Miejscowość: Radziejów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
20 LASKOWSKI Rafał Kornel Kandydat został zarejestrowany Zawód: student politologii
Miejscowość: Włocławek
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
21 BEYGER Marek Ryszard Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
22 RUCKI Artur Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Łasin
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
23 GRĘBOCKA Emilia Kandydat został zarejestrowany Zawód: studentka
Miejscowość: Brzuze
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
24 WIĘCKOWSKI Andrzej Olgierd Kandydat został zarejestrowany Zawód: inż. technolog drewna
Miejscowość: Toruń
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
26 KOSOBUCKA Agnieszka Beata Kandydat został zarejestrowany Zawód: kuratorka sztuki
Miejscowość: Toruń
Partia (poparcie): członek Zielonych 2004
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca