.
.
 
 
. .
Okręg Wyborczy / Wykaz Komitetów
.
. . Okręgi Wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń
Toruń, okr. 5
Dane statystyczne
Liczba list: 17
Liczba kandydatów: 347
   kobiet: 86 (24.78%)
   mężczyzn: 261 (75.22%)
Liczba mandatów: 13
Liczba kandydatów/mandat: 26
Średni wiek: 44
   kobiet: 43
   mężczyzn: 44
Najmłodszy: 21
Najstarszy: 78
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Wykaz komitetów, które zarejestrowały listy w okręgu . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Lista Nazwa Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 16 3 18.75 13 81.25 55 53 56
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 21 5 23.81 16 76.19 47 51 46
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 26 4 15.38 22 84.62 41 57 38
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 21 5 23.81 16 76.19 37 40 36
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 26 7 26.92 19 73.08 42 41 42
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 26 6 23.08 20 76.92 42 39 43
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 26 10 38.46 16 61.54 44 43 45
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 24 8 33.33 16 66.67 42 39 43
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 17 4 23.53 13 76.47 48 42 49
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 25 3 12.00 22 88.00 47 41 48
 11 Komitet Wyborczy Centrum Zarejestrowana 14 5 35.71 9 64.29 44 42 45
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Zarejestrowana 13 0 0.00 13 100.00 36 0 36
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Zarejestrowana 13 8 61.54 5 38.46 38 38 40
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 24 2 8.33 22 91.67 50 41 50
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP Zarejestrowana 23 10 43.48 13 56.52 47 41 52
 17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty Zarejestrowana 19 4 21.05 15 78.95 49 55 48
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Zarejestrowana 13 2 15.38 11 84.62 32 29 33
Σ     347 86 24.78 261 75.22 44 43 44

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 57 16.43 19 5.48 38 10.95
30 - 39 65 18.73 12 3.46 53 15.27
40 - 49 101 29.11 25 7.20 76 21.90
50 - 59 98 28.24 26 7.49 72 20.75
60 - 69 21 6.05 3 0.86 18 5.19
70 i więcej 5 1.44 1 0.29 4 1.15
ogółem 347 100.00 86 24.78 261 75.22


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca