.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy 11 
Nazwa Komitet Wyborczy Centrum 
Skrót KW Centrum 
Partia (organ partii) CENTRUM 
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy KW Centrum 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 19 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
1 BUCZYŃSKI Witold Henryk Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 KRZEKOTOWSKA Krystyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 RUDNICKI Dariusz Jacek Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 KŁOSIŃSKI Kazimierz Albin Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 ŚLĄZAK Andrzej Marian Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 ADAMIAK Cezary Kandydat został zarejestrowany Zawód: politolog
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 CIMASZEWSKI Janusz Henryk Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 DALKE Hanna Wanda Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 GARDZINA Agnieszka Zuzanna Kandydat został zarejestrowany Zawód: politolog
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 LEWANDOWSKI Marek Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Zawód: wykładowca akademicki
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 JAŚKIEWICZ Piotr Leszek Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 JĘDRZEJCZYK Tomasz Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 RUKSZTO Łukasz Czesław Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 RYNOWIECKA Justyna Ewa Kandydat został zarejestrowany Zawód: psycholog
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
15 MORAWSKI Robert Kazimierz Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
16 MUTRYNOWSKI Waldemar Jerzy Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
17 NOLL Maria Krystyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
18 OLSZEWSKI Grzegorz Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
19 RĘPALSKI Andrzej Adam Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
20 LANKIEWICZ Karolina Julia Kandydat został zarejestrowany Zawód: specjalista obrotu nieruchomościami
Miejscowość: Piaseczno
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
21 KOŁODZIEJCZYK Tadeusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier
Miejscowość: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
22 OLSZEWSKI Marcin Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier
Miejscowość: Morąg
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
23 POL Krzysztof Jerzy Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
24 SKRĘTA Stefan Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
25 ZIÓŁKOWSKA Wiesława Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
26 ŚNIEŻKO Dominika Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Warszawa
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
27 KULEJ Adam Kandydat został zarejestrowany Zawód: politolog
Miejscowość: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
28 ZARĘBA Zofia Kandydat został zarejestrowany Zawód: stomatolog
Miejscowość: Warszawa
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
30 BAŚ Władysław Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Łomianki
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
31 DUDZICKA Ewa Jolanta Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczycielka
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
32 ŁUCZYŃSKA Katarzyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczycielka
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek CENTRUM
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
33 KOSTANIAK Jacek Dariusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: kontroler
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
34 SIERAWSKI Mirosław Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Warszawa
Partia (poparcie): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca