.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No. 11 
Name Komitet Wyborczy Centrum 
Abbreviation KW Centrum 
Party (party body) CENTRUM 
Status Zarejestrowany 
List's sign KW Centrum 
List's status Zarejestrowana 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 19 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
1 BUCZYŃSKI Witold Henryk Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 KRZEKOTOWSKA Krystyna Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 RUDNICKI Dariusz Jacek Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 KŁOSIŃSKI Kazimierz Albin Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 ŚLĄZAK Andrzej Marian Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 ADAMIAK Cezary Kandydat został zarejestrowany Occupation: politolog
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 CIMASZEWSKI Janusz Henryk Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 DALKE Hanna Wanda Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 GARDZINA Agnieszka Zuzanna Kandydat został zarejestrowany Occupation: politolog
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 LEWANDOWSKI Marek Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Occupation: wykładowca akademicki
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 JAŚKIEWICZ Piotr Leszek Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 JĘDRZEJCZYK Tomasz Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 RUKSZTO Łukasz Czesław Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 RYNOWIECKA Justyna Ewa Kandydat został zarejestrowany Occupation: psycholog
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
15 MORAWSKI Robert Kazimierz Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
16 MUTRYNOWSKI Waldemar Jerzy Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
17 NOLL Maria Krystyna Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
18 OLSZEWSKI Grzegorz Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
19 RĘPALSKI Andrzej Adam Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
20 LANKIEWICZ Karolina Julia Kandydat został zarejestrowany Occupation: specjalista obrotu nieruchomościami
City: Piaseczno
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
21 KOŁODZIEJCZYK Tadeusz Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier
City: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
22 OLSZEWSKI Marcin Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier
City: Morąg
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
23 POL Krzysztof Jerzy Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
24 SKRĘTA Stefan Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
25 ZIÓŁKOWSKA Wiesława Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
26 ŚNIEŻKO Dominika Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Warszawa
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
27 KULEJ Adam Kandydat został zarejestrowany Occupation: politolog
City: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
28 ZARĘBA Zofia Kandydat został zarejestrowany Occupation: stomatolog
City: Warszawa
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
30 BAŚ Władysław Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Łomianki
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
31 DUDZICKA Ewa Jolanta Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczycielka
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
32 ŁUCZYŃSKA Katarzyna Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczycielka
City: Warszawa
Party (support): członek CENTRUM
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
33 KOSTANIAK Jacek Dariusz Kandydat został zarejestrowany Occupation: kontroler
City: Warszawa
Party (support): członek Inicjatywy dla Polski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
34 SIERAWSKI Mirosław Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Warszawa
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top