.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / wałecki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 18085
Liczba głosów na kandydata: 11085
% głosów na kandydata: 61.29
 61.29%
brak58.79%59.12%59.45%59.78%60.11%60.44%60.77%61.10%61.43%61.76% 
danych59.11%59.44%59.77%60.10%60.43%60.76%61.09%61.42%61.75%62.09% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
321702 Człopa, gm. 3971 1452 1451 1424 848 59.55
321703 Mirosławiec, gm. 4632 1687 1687 1665 1033 62.04
321704 Tuczno, gm. 4032 1501 1501 1478 869 58.80
321705 Wałcz, gm. 9399 3359 3359 3323 2010 60.49
321701 Wałcz, m. 21138 10324 10319 10195 6325 62.04
  wałecki, pow. 43172 18323 18317 18085 11085 61.29

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 27723 12946 12940 12766 7920 62.04
2 Wieś 15449 5377 5377 5319 3165 59.50
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 12635 4640 4639 4567 2750 60.21
3 od 10 001 do 20 000 9399 3359 3359 3323 2010 60.49
4 od 20 001 do 50 000 21138 10324 10319 10195 6325 62.04
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca