.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / wałecki, pow. ...
wałecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 56569
Powierzchnia: 1414.79 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 43172
Liczba wydanych kart: 18323
 42.44%
brak35.73%37.05%38.37%39.69%41.01%42.33%43.65%44.97%46.29%47.61% 
danych37.04%38.36%39.68%41.00%42.32%43.64%44.96%46.28%47.60%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321702 Człopa, gm. 3971 1452 1451 1424 36.57
321703 Mirosławiec, gm. 4632 1687 1687 1665 36.42
321704 Tuczno, gm. 4032 1501 1501 1478 37.23
321705 Wałcz, gm. 9399 3359 3359 3323 35.74
321701 Wałcz, m. 21138 10324 10319 10195 48.84
  wałecki, pow. 43172 18323 18317 18085 42.44
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27723 12946 12940 12766 46.70
2 Wieś 15449 5377 5377 5319 34.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 12635 4640 4639 4567 36.72
3 od 10 001 do 20 000 9399 3359 3359 3323 35.74
4 od 20 001 do 50 000 21138 10324 10319 10195 48.84
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca