.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / bytowski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 26439
Liczba głosów na kandydata: 13958
% głosów na kandydata: 52.79
 52.79%
brak39.30%41.24%43.18%45.12%47.06%49.00%50.94%52.88%54.82%56.76% 
danych41.23%43.17%45.11%47.05%48.99%50.93%52.87%54.81%56.75%58.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
220101 Borzytuchom, gm. 2043 961 961 936 532 56.84
220102 Bytów, gm. 18088 9419 9419 9341 4961 53.11
220103 Czarna Dąbrówka, gm. 4319 1934 1934 1920 919 47.86
220104 Kołczygłowy, gm. 3166 1326 1326 1309 727 55.54
220105 Lipnica, gm. 3748 2009 2009 1992 783 39.31
220106 Miastko, gm. 15566 6119 6119 6058 3552 58.63
220107 Parchowo, gm. 2526 1433 1431 1418 614 43.30
220108 Studzienice, gm. 2543 1192 1192 1184 623 52.62
220109 Trzebielino, gm. 2834 1053 1050 1040 601 57.79
220110 Tuchomie, gm. 2820 1256 1256 1241 646 52.05
  bytowski, pow. 57653 26702 26697 26439 13958 52.79

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 22939 11276 11276 11173 6201 55.50
2 Wieś 34714 15426 15421 15266 7757 50.81
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15932 7221 7216 7128 3743 52.51
2 od 5 001 do 10 000 8067 3943 3943 3912 1702 43.51
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 33654 15538 15538 15399 8513 55.28
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca