.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / bytowski, pow. ...
bytowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77934
Powierzchnia: 2192.81 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 60
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 60
Liczba uprawnionych do głosowania: 57653
Liczba wydanych kart: 26702
 46.32%
brak37.15%39.11%41.07%43.03%44.99%46.95%48.91%50.87%52.83%54.79% 
danych39.10%41.06%43.02%44.98%46.94%48.90%50.86%52.82%54.78%56.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220101 Borzytuchom, gm. 2043 961 961 936 47.04
220102 Bytów, gm. 18088 9419 9419 9341 52.07
220103 Czarna Dąbrówka, gm. 4319 1934 1934 1920 44.78
220104 Kołczygłowy, gm. 3166 1326 1326 1309 41.88
220105 Lipnica, gm. 3748 2009 2009 1992 53.60
220106 Miastko, gm. 15566 6119 6119 6058 39.31
220107 Parchowo, gm. 2526 1433 1431 1418 56.73
220108 Studzienice, gm. 2543 1192 1192 1184 46.87
220109 Trzebielino, gm. 2834 1053 1050 1040 37.16
220110 Tuchomie, gm. 2820 1256 1256 1241 44.54
  bytowski, pow. 57653 26702 26697 26439 46.32
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22939 11276 11276 11173 49.16
2 Wieś 34714 15426 15421 15266 44.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15932 7221 7216 7128 45.32
2 od 5 001 do 10 000 8067 3943 3943 3912 48.88
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 33654 15538 15538 15399 46.17
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca