.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / kutnowski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 36391
Liczba głosów na kandydata: 12254
% głosów na kandydata: 33.67
 33.67%
brak13.04%15.83%18.62%21.41%24.20%26.99%29.78%32.57%35.36%38.15% 
danych15.82%18.61%21.40%24.19%26.98%29.77%32.56%35.35%38.14%40.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100202 Bedlno, gm. 5060 1885 1885 1863 243 13.04
100203 Dąbrowice, gm. 1717 610 610 607 103 16.97
100204 Krośniewice, gm. 7413 2728 2727 2685 953 35.49
100205 Krzyżanów, gm. 3622 1283 1283 1270 248 19.53
100206 Kutno, gm. 6546 2671 2671 2653 597 22.50
100201 Kutno, m. 39901 19571 19564 19294 7890 40.89
100207 Łanięta, gm. 2074 724 724 713 178 24.96
100208 Nowe Ostrowy, gm. 3166 1055 1055 1032 309 29.94
100209 Oporów, gm. 2256 848 848 824 127 15.41
100210 Strzelce, gm. 3339 1282 1282 1272 252 19.81
100211 Żychlin, gm. 11138 4235 4234 4178 1354 32.41
  kutnowski, pow. 86232 36892 36883 36391 12254 33.67

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 53831 25038 25029 24678 9863 39.97
2 Wieś 32401 11854 11854 11713 2391 20.41
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 16174 5802 5802 5718 1217 21.28
2 od 5 001 do 10 000 19019 7284 7283 7201 1793 24.90
3 od 10 001 do 20 000 11138 4235 4234 4178 1354 32.41
4 od 20 001 do 50 000 39901 19571 19564 19294 7890 40.89
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca