.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / kutnowski, pow. ...
kutnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 107269
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 78
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 78
Liczba uprawnionych do głosowania: 86232
Liczba wydanych kart: 36892
 42.78%
brak33.32%34.90%36.48%38.06%39.64%41.22%42.80%44.38%45.96%47.54% 
danych34.89%36.47%38.05%39.63%41.21%42.79%44.37%45.95%47.53%49.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100202 Bedlno, gm. 5060 1885 1885 1863 37.25
100203 Dąbrowice, gm. 1717 610 610 607 35.53
100204 Krośniewice, gm. 7413 2728 2727 2685 36.80
100205 Krzyżanów, gm. 3622 1283 1283 1270 35.42
100206 Kutno, gm. 6546 2671 2671 2653 40.80
100201 Kutno, m. 39901 19571 19564 19294 49.05
100207 Łanięta, gm. 2074 724 724 713 34.91
100208 Nowe Ostrowy, gm. 3166 1055 1055 1032 33.32
100209 Oporów, gm. 2256 848 848 824 37.59
100210 Strzelce, gm. 3339 1282 1282 1272 38.39
100211 Żychlin, gm. 11138 4235 4234 4178 38.02
  kutnowski, pow. 86232 36892 36883 36391 42.78
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 53831 25038 25029 24678 46.51
2 Wieś 32401 11854 11854 11713 36.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16174 5802 5802 5718 35.87
2 od 5 001 do 10 000 19019 7284 7283 7201 38.30
3 od 10 001 do 20 000 11138 4235 4234 4178 38.02
4 od 20 001 do 50 000 39901 19571 19564 19294 49.05
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca