.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / parczewski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 13787
Liczba głosów na kandydata: 3465
% głosów na kandydata: 25.13
 25.13%
brak16.14%17.71%19.28%20.85%22.42%23.99%25.56%27.13%28.70%30.27% 
danych17.70%19.27%20.84%22.41%23.98%25.55%27.12%28.69%30.26%31.84% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061301 Dębowa Kłoda, gm. 3263 1430 1430 1414 313 22.14
061302 Jabłoń, gm. 3295 1841 1839 1818 319 17.55
061303 Milanów, gm. 3290 1457 1456 1445 321 22.21
061304 Parczew, gm. 12141 5710 5710 5664 1803 31.83
061305 Podedwórze, gm. 1579 714 714 706 114 16.15
061306 Siemień, gm. 3980 1842 1842 1827 346 18.94
061307 Sosnowica, gm. 2196 920 920 913 249 27.27
  parczewski, pow. 29744 13914 13911 13787 3465 25.13

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 8949 4196 4196 4158 1475 35.47
2 Wieś 20795 9718 9715 9629 1990 20.67
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 13623 6362 6359 6296 1316 20.90
2 od 5 001 do 10 000 3980 1842 1842 1827 346 18.94
3 od 10 001 do 20 000 12141 5710 5710 5664 1803 31.83
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca