.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / krasnostawski, pow. / Krasnystaw, m.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 7664
Liczba głosów na kandydata: 3337
% głosów na kandydata: 43.54
 43.54%
brak9.84%13.22%16.60%19.98%23.36%26.74%30.12%33.50%36.88%40.26% 
danych13.21%16.59%19.97%23.35%26.73%30.11%33.49%36.87%40.25%43.64% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul.Rejowiecka 5, tel. 576-36-32 1239 539 539 529 230 43.48
2 Zespół Szkół Nr 5, ul.Mostowa 14, tel. 576-28-91 779 335 335 329 134 40.73
3 Strażnica OSP Zastawie, ul. Stokowa 74a, tel. 576-20-01 780 315 315 314 139 44.27
4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, tel. 576-23-08 878 381 381 376 189 50.27
5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Borowa 4, tel. 576-28-61 w.380 945 445 445 438 187 42.69
6 Zespół Szkół nr 4, ul. Piłsudskiego 21, tel. 576-28-08 1346 697 697 686 309 45.04
7 Zespół Szkół Nr 1, ul.Poniatowskiego 37, tel. 576-37-31 2160 1040 1040 1034 440 42.55
8 Krasnostawski Dom Kultury, ul.Okrzei 10, tel. 576-22-18 1952 960 959 946 375 39.64
9 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Okrzei 23, tel. 576-30-16 1877 893 893 883 364 41.22
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.Sobieskiego 5, tel. 576-30-65 2228 986 986 973 410 42.14
11 Zespół Szkół Społecznych, ul.Odrodzenia 45, tel. 576-45-05 1225 642 642 641 269 41.97
12 Strażnica OSP, ul. Krakowskie Przedmieście 39, tel. 576-19-44 479 230 230 226 81 35.84
13 SP ZOZ, ul. Głowackiego 3, tel. 576-63-47, 576-52-31 380 64 64 64 15 23.44
14 Dom Pomocy Społecznej, ul.Kwiatowa 1, tel. 576-27-90 158 35 35 29 8 27.59
15 Areszt Śledczy, ul. Poniatowskiego 27, tel. 575-61-39 283 201 201 196 187 95.41
  Krasnystaw, m. 16709 7763 7762 7664 3337 43.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca