.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / ząbkowicki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 24774
Liczba głosów na kandydata: 11810
% głosów na kandydata: 47.67
 47.67%
brak43.95%44.72%45.49%46.26%47.03%47.80%48.57%49.34%50.11%50.88% 
danych44.71%45.48%46.25%47.02%47.79%48.56%49.33%50.10%50.87%51.65% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
022401 Bardo, gm. 4496 2041 2041 2007 1024 51.02
022402 Ciepłowody, gm. 2549 951 951 942 417 44.27
022403 Kamieniec Ząbkowicki, gm. 6894 2963 2963 2918 1327 45.48
022404 Stoszowice, gm. 4441 1934 1934 1918 858 44.73
022405 Ząbkowice Śląskie, gm. 18903 9017 9004 8920 4509 50.55
022406 Ziębice, gm. 14890 6429 6429 6384 2806 43.95
022407 Złoty Stok, gm. 3950 1712 1712 1685 869 51.57
  ząbkowicki, pow. 56123 25047 25034 24774 11810 47.67

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 26298 12278 12265 12147 6416 52.82
2 Wieś 29825 12769 12769 12627 5394 42.72
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 2549 951 951 942 417 44.27
2 od 5 001 do 10 000 19781 8650 8650 8528 4078 47.82
3 od 10 001 do 20 000 14890 6429 6429 6384 2806 43.95
4 od 20 001 do 50 000 18903 9017 9004 8920 4509 50.55
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca