.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / ząbkowicki, pow. ...
ząbkowicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 70784
Powierzchnia: 801.75 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 67
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 67
Liczba uprawnionych do głosowania: 56123
Liczba wydanych kart: 25047
 44.63%
brak37.30%38.35%39.40%40.45%41.50%42.55%43.60%44.65%45.70%46.75% 
danych38.34%39.39%40.44%41.49%42.54%43.59%44.64%45.69%46.74%47.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022401 Bardo, gm. 4496 2041 2041 2007 45.40
022402 Ciepłowody, gm. 2549 951 951 942 37.31
022403 Kamieniec Ząbkowicki, gm. 6894 2963 2963 2918 42.98
022404 Stoszowice, gm. 4441 1934 1934 1918 43.55
022405 Ząbkowice Śląskie, gm. 18903 9017 9004 8920 47.70
022406 Ziębice, gm. 14890 6429 6429 6384 43.18
022407 Złoty Stok, gm. 3950 1712 1712 1685 43.34
  ząbkowicki, pow. 56123 25047 25034 24774 44.63
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 26298 12278 12265 12147 46.69
2 Wieś 29825 12769 12769 12627 42.81
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2549 951 951 942 37.31
2 od 5 001 do 10 000 19781 8650 8650 8528 43.73
3 od 10 001 do 20 000 14890 6429 6429 6384 43.18
4 od 20 001 do 50 000 18903 9017 9004 8920 47.70
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca