.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wołowski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 18344
Liczba głosów na kandydata: 9143
% głosów na kandydata: 49.84
 49.84%
brak31.83%34.16%36.49%38.82%41.15%43.48%45.81%48.14%50.47%52.80% 
danych34.15%36.48%38.81%41.14%43.47%45.80%48.13%50.46%52.79%55.13% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
022201 Brzeg Dolny, gm. 13208 6435 6434 6367 3507 55.08
022202 Wińsko, gm. 6909 2785 2785 2758 878 31.83
022203 Wołów, gm. 19477 9310 9308 9219 4758 51.61
  wołowski, pow. 39594 18530 18527 18344 9143 49.84

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 22493 11481 11479 11374 6549 57.58
2 Wieś 17101 7049 7048 6970 2594 37.22
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 6909 2785 2785 2758 878 31.83
3 od 10 001 do 20 000 13208 6435 6434 6367 3507 55.08
4 od 20 001 do 50 000 19477 9310 9308 9219 4758 51.61
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca