.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / polkowicki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 21622
Liczba głosów na kandydata: 8849
% głosów na kandydata: 40.93
 40.93%
brak37.71%38.28%38.85%39.42%39.99%40.56%41.13%41.70%42.27%42.84% 
danych38.27%38.84%39.41%39.98%40.55%41.12%41.69%42.26%42.83%43.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
021601 Chocianów, gm. 9897 4747 4742 4707 1822 38.71
021602 Gaworzyce, gm. 2899 1439 1439 1414 545 38.54
021603 Grębocice, gm. 4040 1665 1664 1649 622 37.72
021604 Polkowice, gm. 19945 9720 9721 9641 4038 41.88
021605 Przemków, gm. 7016 2866 2866 2842 1229 43.24
021606 Radwanice, gm. 3352 1382 1382 1369 593 43.32
  polkowicki, pow. 47149 21819 21814 21622 8849 40.93

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 28898 13835 13833 13715 5918 43.15
2 Wieś 18251 7984 7981 7907 2931 37.07
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6251 2821 2821 2783 1138 40.89
2 od 5 001 do 10 000 11056 4531 4530 4491 1851 41.22
3 od 10 001 do 20 000 9897 4747 4742 4707 1822 38.71
4 od 20 001 do 50 000 19945 9720 9721 9641 4038 41.88
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca