.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / polkowicki, pow. ...
polkowicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62167
Powierzchnia: 779.93 km2
Zaludnienie: 79 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 41
Liczba uprawnionych do głosowania: 47149
Liczba wydanych kart: 21819
 46.28%
brak40.84%41.72%42.60%43.48%44.36%45.24%46.12%47.00%47.88%48.76% 
danych41.71%42.59%43.47%44.35%45.23%46.11%46.99%47.87%48.75%49.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021601 Chocianów, gm. 9897 4747 4742 4707 47.96
021602 Gaworzyce, gm. 2899 1439 1439 1414 49.64
021603 Grębocice, gm. 4040 1665 1664 1649 41.21
021604 Polkowice, gm. 19945 9720 9721 9641 48.73
021605 Przemków, gm. 7016 2866 2866 2842 40.85
021606 Radwanice, gm. 3352 1382 1382 1369 41.23
  polkowicki, pow. 47149 21819 21814 21622 46.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 28898 13835 13833 13715 47.88
2 Wieś 18251 7984 7981 7907 43.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6251 2821 2821 2783 45.13
2 od 5 001 do 10 000 11056 4531 4530 4491 40.98
3 od 10 001 do 20 000 9897 4747 4742 4707 47.96
4 od 20 001 do 50 000 19945 9720 9721 9641 48.73
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca