.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / malborski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23085
Liczba głosów na kandydata: 10246
% głosów na kandydata: 44.38
 44.38%
brak39.80%41.68%43.56%45.44%47.32%49.20%51.08%52.96%54.84%56.72% 
danych41.67%43.55%45.43%47.31%49.19%51.07%52.95%54.83%56.71%58.60% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
220903 Lichnowy, gm. 3451 1321 1321 1308 755 57.72
220904 Malbork, gm. 3064 1095 1095 1082 585 54.07
220901 Malbork, m. 31141 15862 15858 15701 6249 39.80
220906 Miłoradz, gm. 2653 1044 1043 1033 605 58.57
220907 Nowy Staw, gm. 6184 2514 2514 2490 1289 51.77
220908 Stare Pole, gm. 3535 1481 1481 1471 763 51.87
  malborski, pow. 50028 23317 23312 23085 10246 44.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 36269 18049 18045 17867 7353 41.15
2 Wieś 13759 5268 5267 5218 2893 55.44
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 12703 4941 4940 4894 2708 55.33
2 od 5 001 do 10 000 6184 2514 2514 2490 1289 51.77
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 31141 15862 15858 15701 6249 39.80
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca