.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / zambrowski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 16989
Liczba głosów na kandydata: 12895
% głosów na kandydata: 75.90
 75.90%
brak67.84%70.52%73.20%75.88%78.56%81.24%83.92%86.60%89.28%91.96% 
danych70.51%73.19%75.87%78.55%81.23%83.91%86.59%89.27%91.95%94.64% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
201402 Kołaki Kościelne, gm. 1946 1116 1116 1113 1053 94.61
201403 Rutki, gm. 5005 2554 2554 2542 1958 77.03
201404 Szumowo, gm. 3965 1974 1974 1971 1717 87.11
201405 Zambrów, gm. 7089 3457 3457 3440 2792 81.16
201401 Zambrów, m. 18103 8003 8003 7923 5375 67.84
  zambrowski, pow. 36108 17104 17104 16989 12895 75.90

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 18103 8003 8003 7923 5375 67.84
2 Wieś 18005 9101 9101 9066 7520 82.95
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 1946 1116 1116 1113 1053 94.61
2 od 5 001 do 10 000 16059 7985 7985 7953 6467 81.32
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18103 8003 8003 7923 5375 67.84
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca