.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / zambrowski, pow. ...
zambrowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 46205
Powierzchnia: 733.11 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 40
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 40
Liczba uprawnionych do głosowania: 36108
Liczba wydanych kart: 17104
 47.37%
brak44.20%45.52%46.84%48.16%49.48%50.80%52.12%53.44%54.76%56.08% 
danych45.51%46.83%48.15%49.47%50.79%52.11%53.43%54.75%56.07%57.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201402 Kołaki Kościelne, gm. 1946 1116 1116 1113 57.35
201403 Rutki, gm. 5005 2554 2554 2542 51.03
201404 Szumowo, gm. 3965 1974 1974 1971 49.79
201405 Zambrów, gm. 7089 3457 3457 3440 48.77
201401 Zambrów, m. 18103 8003 8003 7923 44.21
  zambrowski, pow. 36108 17104 17104 16989 47.37
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18103 8003 8003 7923 44.21
2 Wieś 18005 9101 9101 9066 50.55
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1946 1116 1116 1113 57.35
2 od 5 001 do 10 000 16059 7985 7985 7953 49.72
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18103 8003 8003 7923 44.21
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca