.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / kolbuszowski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23735
Liczba głosów na kandydata: 19323
% głosów na kandydata: 81.41
 81.41%
brak75.65%76.71%77.77%78.83%79.89%80.95%82.01%83.07%84.13%85.19% 
danych76.70%77.76%78.82%79.88%80.94%82.00%83.06%84.12%85.18%86.25% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180601 Cmolas, gm. 5811 3082 3082 3077 2644 85.93
180606 Dzikowiec, gm. 4913 2185 2185 2161 1863 86.21
180602 Kolbuszowa, gm. 18922 9657 9653 9583 7250 75.65
180603 Majdan Królewski, gm. 7328 3878 3875 3854 3262 84.64
180604 Niwiska, gm. 4317 2159 2159 2143 1820 84.93
180605 Raniżów, gm. 5348 2938 2938 2917 2484 85.16
  kolbuszowski, pow. 46639 23899 23892 23735 19323 81.41

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 7577 3724 3724 3696 2381 64.42
2 Wieś 39062 20175 20168 20039 16942 84.55
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 27717 14242 14239 14152 12073 85.31
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18922 9657 9653 9583 7250 75.65
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca