.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / kolbuszowski, pow. ...
kolbuszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62614
Powierzchnia: 773.93 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 46639
Liczba wydanych kart: 23899
 51.24%
brak44.47%45.52%46.57%47.62%48.67%49.72%50.77%51.82%52.87%53.92% 
danych45.51%46.56%47.61%48.66%49.71%50.76%51.81%52.86%53.91%54.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180601 Cmolas, gm. 5811 3082 3082 3077 53.04
180606 Dzikowiec, gm. 4913 2185 2185 2161 44.47
180602 Kolbuszowa, gm. 18922 9657 9653 9583 51.04
180603 Majdan Królewski, gm. 7328 3878 3875 3854 52.92
180604 Niwiska, gm. 4317 2159 2159 2143 50.01
180605 Raniżów, gm. 5348 2938 2938 2917 54.94
  kolbuszowski, pow. 46639 23899 23892 23735 51.24
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 7577 3724 3724 3696 49.15
2 Wieś 39062 20175 20168 20039 51.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 27717 14242 14239 14152 51.38
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18922 9657 9653 9583 51.04
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca