.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / brzozowski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 25707
Liczba głosów na kandydata: 20794
% głosów na kandydata: 80.89
 80.89%
brak77.42%78.69%79.96%81.23%82.50%83.77%85.04%86.31%87.58%88.85% 
danych78.68%79.95%81.22%82.49%83.76%85.03%86.30%87.57%88.84%90.12% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180201 Brzozów, gm. 20212 10265 10262 10179 7881 77.42
180202 Domaradz, gm. 4628 2455 2455 2438 2106 86.38
180203 Dydnia, gm. 6249 2853 2853 2827 2283 80.76
180204 Haczów, gm. 7113 3670 3669 3651 2960 81.07
180205 Jasienica Rosielna, gm. 5419 3490 3487 3470 3126 90.09
180206 Nozdrzec, gm. 6727 3183 3183 3142 2438 77.59
  brzozowski, pow. 50348 25916 25909 25707 20794 80.89

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 6406 3217 3217 3182 2247 70.62
2 Wieś 43942 22699 22692 22525 18547 82.34
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 30136 15651 15647 15528 12913 83.16
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 20212 10265 10262 10179 7881 77.42
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca