.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / brzozowski, pow. ...
brzozowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67306
Powierzchnia: 540.39 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 57
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 57
Liczba uprawnionych do głosowania: 50348
Liczba wydanych kart: 25916
 51.47%
brak45.65%47.53%49.41%51.29%53.17%55.05%56.93%58.81%60.69%62.57% 
danych47.52%49.40%51.28%53.16%55.04%56.92%58.80%60.68%62.56%64.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180201 Brzozów, gm. 20212 10265 10262 10179 50.79
180202 Domaradz, gm. 4628 2455 2455 2438 53.05
180203 Dydnia, gm. 6249 2853 2853 2827 45.66
180204 Haczów, gm. 7113 3670 3669 3651 51.60
180205 Jasienica Rosielna, gm. 5419 3490 3487 3470 64.40
180206 Nozdrzec, gm. 6727 3183 3183 3142 47.32
  brzozowski, pow. 50348 25916 25909 25707 51.47
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 6406 3217 3217 3182 50.22
2 Wieś 43942 22699 22692 22525 51.66
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 30136 15651 15647 15528 51.93
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 20212 10265 10262 10179 50.79
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca