.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / brzozowski, pow. / Nozdrzec, gm.
Nozdrzec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8915
Powierzchnia: 121.62 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6727
Liczba wydanych kart: 3183
 47.32%
brak45.65%47.53%49.41%51.29%53.17%55.05%56.93%58.81%60.69%62.57% 
danych47.52%49.40%51.28%53.16%55.04%56.92%58.80%60.68%62.56%64.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Nozdrzcu 964 487 487 480 50.52
2 Zespół Szkół w Hłudnie 738 392 392 391 53.12
3 Zespół Szkół w Warze 860 406 406 403 47.21
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach 354 182 182 179 51.41
5 Szkoła Filialna w Hucie Poręby 143 78 78 78 54.55
6 Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach 1907 729 729 720 38.23
7 Szkoła Filialna w Izdebkach Rudawcu 251 130 130 129 51.79
8 Zespół Szkół w Wesołej 1112 546 546 529 49.10
9 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie 71 38 38 38 53.52
10 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej 327 195 195 195 59.63
=   6727  3183  3183  3142  47.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca