.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / przysuski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 17532
Liczba głosów na kandydata: 14279
% głosów na kandydata: 81.45
 81.45%
brak71.61%73.49%75.37%77.25%79.13%81.01%82.89%84.77%86.65%88.53% 
danych73.48%75.36%77.24%79.12%81.00%82.88%84.76%86.64%88.52%90.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
142301 Borkowice, gm. 3752 1594 1592 1557 1115 71.61
142302 Gielniów, gm. 3979 1906 1906 1880 1542 82.02
142303 Klwów, gm. 2899 1621 1621 1607 1417 88.18
142304 Odrzywół, gm. 3343 1988 1987 1979 1788 90.35
142305 Potworów, gm. 3326 1558 1558 1545 1361 88.09
142306 Przysucha, gm. 10332 5044 5044 4982 3656 73.38
142307 Rusinów, gm. 3517 1944 1944 1931 1694 87.73
142308 Wieniawa, gm. 4295 2069 2068 2051 1706 83.18
  przysuski, pow. 35443 17724 17720 17532 14279 81.45

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 6332 3225 3225 3184 2230 70.04
2 Wieś 29111 14499 14495 14348 12049 83.98
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 16837 8705 8702 8619 7375 85.57
2 od 5 001 do 10 000 8274 3975 3974 3931 3248 82.63
3 od 10 001 do 20 000 10332 5044 5044 4982 3656 73.38
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca