.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / białobrzeski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 12334
Liczba głosów na kandydata: 9521
% głosów na kandydata: 77.19
 77.19%
brak62.26%64.90%67.54%70.18%72.82%75.46%78.10%80.74%83.38%86.02% 
danych64.89%67.53%70.17%72.81%75.45%78.09%80.73%83.37%86.01%88.66% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
140101 Białobrzegi, gm. 8173 4100 4099 4063 2530 62.27
140102 Promna, gm. 4531 2089 2089 2071 1739 83.97
140103 Radzanów, gm. 2928 1508 1508 1500 1286 85.73
140104 Stara Błotnica, gm. 3797 1831 1831 1814 1576 86.88
140105 Stromiec, gm. 4255 1856 1856 1834 1458 79.50
140106 Wyśmierzyce, gm. 2211 1058 1058 1052 932 88.59
  białobrzeski, pow. 25895 12442 12441 12334 9521 77.19

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 7011 3577 3576 3546 2149 60.60
2 Wieś 18884 8865 8865 8788 7372 83.89
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 5139 2566 2566 2552 2218 86.91
2 od 5 001 do 10 000 12583 5776 5776 5719 4773 83.46
3 od 10 001 do 20 000 8173 4100 4099 4063 2530 62.27
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca