.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / białobrzeski, pow. ...
białobrzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 34356
Powierzchnia: 639.28 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 25895
Liczba wydanych kart: 12442
 48.05%
brak43.61%44.40%45.19%45.98%46.77%47.56%48.35%49.14%49.93%50.72% 
danych44.39%45.18%45.97%46.76%47.55%48.34%49.13%49.92%50.71%51.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140101 Białobrzegi, gm. 8173 4100 4099 4063 50.17
140102 Promna, gm. 4531 2089 2089 2071 46.10
140103 Radzanów, gm. 2928 1508 1508 1500 51.50
140104 Stara Błotnica, gm. 3797 1831 1831 1814 48.22
140105 Stromiec, gm. 4255 1856 1856 1834 43.62
140106 Wyśmierzyce, gm. 2211 1058 1058 1052 47.85
  białobrzeski, pow. 25895 12442 12441 12334 48.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 7011 3577 3576 3546 51.02
2 Wieś 18884 8865 8865 8788 46.94
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5139 2566 2566 2552 49.93
2 od 5 001 do 10 000 12583 5776 5776 5719 45.90
3 od 10 001 do 20 000 8173 4100 4099 4063 50.17
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca