.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / rycki, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23339
Liczba głosów na kandydata: 16495
% głosów na kandydata: 70.68
 70.68%
brak58.58%61.61%64.64%67.67%70.70%73.73%76.76%79.79%82.82%85.85% 
danych61.60%64.63%67.66%70.69%73.72%76.75%79.78%82.81%85.84%88.88% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061601 Dęblin, m. 14766 7261 7261 7171 4201 58.58
061602 Kłoczew, gm. 5841 2973 2973 2924 2598 88.85
061603 Nowodwór, gm. 3281 1706 1706 1689 1353 80.11
061604 Ryki, gm. 16699 8259 8256 8164 5806 71.12
061605 Stężyca, gm. 4452 2088 2088 2056 1584 77.04
061606 Ułęż, gm. 2913 1354 1354 1335 953 71.39
  rycki, pow. 47952 23641 23638 23339 16495 70.68

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 23062 11539 11536 11389 6872 60.34
2 Wieś 24890 12102 12102 11950 9623 80.53
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6194 3060 3060 3024 2306 76.26
2 od 5 001 do 10 000 10293 5061 5061 4980 4182 83.98
3 od 10 001 do 20 000 14766 7261 7261 7171 4201 58.58
4 od 20 001 do 50 000 16699 8259 8256 8164 5806 71.12
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca