.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 41837
Liczba głosów na kandydata: 32320
% głosów na kandydata: 77.25
 77.25%
brak65.13%67.52%69.91%72.30%74.69%77.08%79.47%81.86%84.25%86.64% 
danych67.51%69.90%72.29%74.68%77.07%79.46%81.85%84.24%86.63%89.03% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061103 Adamów, gm. 4643 2150 2150 2123 1560 73.48
061104 Krzywda, gm. 7874 3461 3460 3409 2736 80.26
061105 Łuków, gm. 12048 6097 6096 6042 5028 83.22
061101 Łuków, m. 24367 13111 13102 12965 8445 65.14
061106 Serokomla, gm. 3372 1471 1469 1465 1284 87.65
061107 Stanin, gm. 7443 3716 3715 3687 3111 84.38
061108 Stoczek Łukowski, gm. 6694 3252 3250 3212 2754 85.74
061102 Stoczek Łukowski, m. 2115 1147 1147 1134 742 65.43
061109 Trzebieszów, gm. 5678 3439 3438 3416 3038 88.93
061110 Wojcieszków, gm. 5463 2568 2568 2546 2057 80.79
061111 Wola Mysłowska, gm. 4131 1851 1851 1838 1565 85.15
  łukowski, pow. 83828 42263 42246 41837 32320 77.25

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 26482 14258 14249 14099 9187 65.16
2 Wieś 57346 28005 27997 27738 23133 83.40
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 5487 2618 2616 2599 2026 77.95
2 od 5 001 do 10 000 26609 13260 13257 13135 10974 83.55
3 od 10 001 do 20 000 27365 13274 13271 13138 10875 82.78
4 od 20 001 do 50 000 24367 13111 13102 12965 8445 65.14
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca