.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łęczyński, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 20957
Liczba głosów na kandydata: 15646
% głosów na kandydata: 74.66
 74.66%
brak71.38%72.66%73.94%75.22%76.50%77.78%79.06%80.34%81.62%82.90% 
danych72.65%73.93%75.21%76.49%77.77%79.05%80.33%81.61%82.89%84.18% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061001 Cyców, gm. 5703 2629 2629 2598 2050 78.91
061002 Ludwin, gm. 3752 1622 1622 1608 1319 82.03
061003 Łęczna, gm. 19030 10313 10312 10229 7302 71.39
061004 Milejów, gm. 7276 2940 2940 2906 2090 71.92
061005 Puchaczów, gm. 3779 1785 1785 1773 1491 84.09
061006 Spiczyn, gm. 4078 1854 1854 1843 1394 75.64
  łęczyński, pow. 43618 21143 21142 20957 15646 74.66

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 16346 9064 9063 8990 6246 69.48
2 Wieś 27272 12079 12079 11967 9400 78.55
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3779 1785 1785 1773 1491 84.09
2 od 5 001 do 10 000 20809 9045 9045 8955 6853 76.53
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 19030 10313 10312 10229 7302 71.39
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca