.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łęczyński, pow. ...
łęczyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 57670
Powierzchnia: 633.75 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 43618
Liczba wydanych kart: 21143
 48.47%
brak40.40%41.78%43.16%44.54%45.92%47.30%48.68%50.06%51.44%52.82% 
danych41.77%43.15%44.53%45.91%47.29%48.67%50.05%51.43%52.81%54.20% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061001 Cyców, gm. 5703 2629 2629 2598 46.10
061002 Ludwin, gm. 3752 1622 1622 1608 43.23
061003 Łęczna, gm. 19030 10313 10312 10229 54.19
061004 Milejów, gm. 7276 2940 2940 2906 40.41
061005 Puchaczów, gm. 3779 1785 1785 1773 47.23
061006 Spiczyn, gm. 4078 1854 1854 1843 45.46
  łęczyński, pow. 43618 21143 21142 20957 48.47
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16346 9064 9063 8990 55.45
2 Wieś 27272 12079 12079 11967 44.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3779 1785 1785 1773 47.23
2 od 5 001 do 10 000 20809 9045 9045 8955 43.47
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 19030 10313 10312 10229 54.19
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca