.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / brodnicki, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 25335
Liczba głosów na kandydata: 15837
% głosów na kandydata: 62.51
 62.51%
brak53.08%55.80%58.52%61.24%63.96%66.68%69.40%72.12%74.84%77.56% 
danych55.79%58.51%61.23%63.95%66.67%69.39%72.11%74.83%77.55%80.28% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040206 Bartniczka, gm. 3504 1621 1621 1604 1069 66.65
040202 Bobrowo, gm. 4907 1876 1876 1851 1270 68.61
040203 Brodnica, gm. 4764 1837 1837 1816 1195 65.80
040201 Brodnica, m. 21595 10498 10497 10392 5517 53.09
040204 Brzozie, gm. 2787 1307 1307 1296 957 73.84
040205 Górzno, gm. 3002 1315 1315 1301 930 71.48
040207 Jabłonowo Pomorskie, gm. 7045 2920 2920 2888 1876 64.96
040208 Osiek, gm. 3175 1235 1235 1226 935 76.26
040209 Świedziebnia, gm. 3873 1528 1528 1512 1213 80.22
040210 Zbiczno, gm. 3563 1468 1468 1449 875 60.39
  brodnicki, pow. 58215 25605 25604 25335 15837 62.51

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 25553 12423 12422 12299 6670 54.23
2 Wieś 32662 13182 13182 13036 9167 70.32
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 16031 6946 6946 6876 4766 69.31
2 od 5 001 do 10 000 20589 8161 8161 8067 5554 68.85
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21595 10498 10497 10392 5517 53.09
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca