.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / brodnicki, pow. ...
brodnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76885
Powierzchnia: 1038.79 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 58215
Liczba wydanych kart: 25605
 43.98%
brak38.23%39.27%40.31%41.35%42.39%43.43%44.47%45.51%46.55%47.59% 
danych39.26%40.30%41.34%42.38%43.42%44.46%45.50%46.54%47.58%48.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040206 Bartniczka, gm. 3504 1621 1621 1604 46.26
040202 Bobrowo, gm. 4907 1876 1876 1851 38.23
040203 Brodnica, gm. 4764 1837 1837 1816 38.56
040201 Brodnica, m. 21595 10498 10497 10392 48.61
040204 Brzozie, gm. 2787 1307 1307 1296 46.90
040205 Górzno, gm. 3002 1315 1315 1301 43.80
040207 Jabłonowo Pomorskie, gm. 7045 2920 2920 2888 41.45
040208 Osiek, gm. 3175 1235 1235 1226 38.90
040209 Świedziebnia, gm. 3873 1528 1528 1512 39.45
040210 Zbiczno, gm. 3563 1468 1468 1449 41.20
  brodnicki, pow. 58215 25605 25604 25335 43.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25553 12423 12422 12299 48.62
2 Wieś 32662 13182 13182 13036 40.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16031 6946 6946 6876 43.33
2 od 5 001 do 10 000 20589 8161 8161 8067 39.64
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21595 10498 10497 10392 48.61
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca