.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / złotoryjski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 15851
Liczba głosów na kandydata: 8046
% głosów na kandydata: 50.76
 50.76%
brak41.49%44.03%46.57%49.11%51.65%54.19%56.73%59.27%61.81%64.35% 
danych44.02%46.56%49.10%51.64%54.18%56.72%59.26%61.80%64.34%66.89% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
022603 Pielgrzymka, gm. 3666 1562 1562 1540 888 57.66
022604 Świerzawa, gm. 6272 2536 2536 2519 1207 47.92
022601 Wojcieszów, m. 3197 1247 1247 1229 510 41.50
022605 Zagrodno, gm. 4512 2013 2013 2002 1339 66.88
022606 Złotoryja, gm. 5479 2277 2277 2251 1221 54.24
022602 Złotoryja, m. 13864 6385 6384 6310 2881 45.66
  złotoryjski, pow. 36990 16020 16019 15851 8046 50.76

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 19274 8573 8572 8473 3810 44.97
2 Wieś 17716 7447 7447 7378 4236 57.41
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6863 2809 2809 2769 1398 50.49
2 od 5 001 do 10 000 16263 6826 6826 6772 3767 55.63
3 od 10 001 do 20 000 13864 6385 6384 6310 2881 45.66
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca