.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / złotoryjski, pow. ...
złotoryjski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 46602
Powierzchnia: 575.45 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 36990
Liczba wydanych kart: 16020
 43.31%
brak39.00%39.71%40.42%41.13%41.84%42.55%43.26%43.97%44.68%45.39% 
danych39.70%40.41%41.12%41.83%42.54%43.25%43.96%44.67%45.38%46.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022603 Pielgrzymka, gm. 3666 1562 1562 1540 42.61
022604 Świerzawa, gm. 6272 2536 2536 2519 40.43
022601 Wojcieszów, m. 3197 1247 1247 1229 39.01
022605 Zagrodno, gm. 4512 2013 2013 2002 44.61
022606 Złotoryja, gm. 5479 2277 2277 2251 41.56
022602 Złotoryja, m. 13864 6385 6384 6310 46.05
  złotoryjski, pow. 36990 16020 16019 15851 43.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19274 8573 8572 8473 44.48
2 Wieś 17716 7447 7447 7378 42.04
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6863 2809 2809 2769 40.93
2 od 5 001 do 10 000 16263 6826 6826 6772 41.97
3 od 10 001 do 20 000 13864 6385 6384 6310 46.05
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca