.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Polanów, gm.
Polanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9468
Powierzchnia: 393.08 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6948
Liczba wydanych kart: 2321
Liczba głosów oddanych: 2321
Liczba głosów ważnych: 2300
brak 50.00% >50.00% ≥51.32% ≥52.64% ≥53.96% ≥55.28% ≥56.60% ≥57.92% ≥59.24% ≥60.56% ≥61.88%
danych 50.00% >50.00% ≥51.32% ≥52.64% ≥53.96% ≥55.28% ≥56.60% ≥57.92% ≥59.24% ≥60.56% ≥61.88%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
44.48%1023 
TUSK Donald Franciszek
55.52%1277 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4 Blok I 661 249 37.67
62.33 412
2 Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4 Blok II 371 138 37.20
62.80 233
3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu 5 138 62 44.93
55.07 76
4 Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie ul. Polna 4 173 79 45.66
54.34 94
5 Szkoła Podstawowa w Żydowie 303 158 52.15
47.85 145
6 Szkoła Podstawowa w Bukowie 283 141 49.82
50.18 142
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Nacławiu 329 177 53.80
46.20 152
8 Dom Pomocy Społecznej Cetuń 15 4 26.67
73.33 11
9 Dom Pomocy Społecznej Żydowo 27 15 55.56
44.44 12
Σ Polanów, gm. 2300 1023 44.48
55.52 1277
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca