.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Polanów, gm.
Polanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9468
Powierzchnia: 393.08 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6948
Liczba wydanych kart: 2321
 33.41%
brak33.40%35.14%36.88%38.62%40.36%42.10%43.84%45.58%47.32%49.06% 
danych35.13%36.87%38.61%40.35%42.09%43.83%45.57%47.31%49.05%50.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4 Blok I 1427 673 673 661 47.16
2 Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4 Blok II 894 373 373 371 41.72
3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu 5 389 138 138 138 35.48
4 Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie ul. Polna 4 993 173 173 173 17.42
5 Szkoła Podstawowa w Żydowie 890 303 303 303 34.04
6 Szkoła Podstawowa w Bukowie 925 283 283 283 30.59
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Nacławiu 1246 329 329 329 26.40
8 Dom Pomocy Społecznej Cetuń 52 17 17 15 32.69
9 Dom Pomocy Społecznej Żydowo 132 32 32 27 24.24
=   6948  2321  2321  2300  33.41 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca