.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / opatowski, pow. / Wojciechowice, gm.
Wojciechowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4671
Powierzchnia: 86.37 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3625
Liczba wydanych kart: 1152
Liczba głosów oddanych: 1152
Liczba głosów ważnych: 1138
brak 50.00% >50.00% ≥53.82% ≥57.64% ≥61.46% ≥65.28% ≥69.10% ≥72.92% ≥76.74% ≥80.56% ≥84.38%
danych 50.00% >50.00% ≥53.82% ≥57.64% ≥61.46% ≥65.28% ≥69.10% ≥72.92% ≥76.74% ≥80.56% ≥84.38%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
77.15%878 
TUSK Donald Franciszek
22.85%260 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowicach 278 202 72.66
27.34 76
2 Publiczne Gimnazjum w Bidzinach 358 270 75.42
24.58 88
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierczycach 244 202 82.79
17.21 42
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stodoły-Kolonie 258 204 79.07
20.93 54
Σ Wojciechowice, gm. 1138 878 77.15
22.85 260
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca