.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / opatowski, pow. / Opatów, gm.
Opatów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12955
Powierzchnia: 113.39 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 10463
Liczba wydanych kart: 4227
Liczba głosów oddanych: 4225
Liczba głosów ważnych: 4132
brak 50.00% >50.00% ≥53.82% ≥57.64% ≥61.46% ≥65.28% ≥69.10% ≥72.92% ≥76.74% ≥80.56% ≥84.38%
danych 50.00% >50.00% ≥53.82% ≥57.64% ≥61.46% ≥65.28% ≥69.10% ≥72.92% ≥76.74% ≥80.56% ≥84.38%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
67.81%2802 
TUSK Donald Franciszek
32.19%1330 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2 591 367 62.10
37.90 224
2 Liceum Ogólnokształcące w Opatowie, ul. Stefanii Sempołowskiej 1 575 293 50.96
49.04 282
3 Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie, ul. Partyzantów 13b 637 417 65.46
34.54 220
4 Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Mikołaja Kopernika 30 736 455 61.82
38.18 281
5 Szkoła Podstawowa w Brzeziu 214 171 79.91
20.09 43
6 Szkoła Podstawowa w Kobylanach 267 214 80.15
19.85 53
7 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach 187 138 73.80
26.20 49
8 Świetlica Wiejska w Karwowie 231 197 85.28
14.72 34
9 Szkoła Podstawowa nr 2 w Opatowie Filia w Strzyżowicach 261 223 85.44
14.56 38
10 Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2 387 296 76.49
23.51 91
11 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 33 21 63.64
36.36 12
12 SPZZOZ - Szpital Powiatowy w Opatowie, ul. Szpitalna 4 13 10 76.92
23.08 3
Σ Opatów, gm. 4132 2802 67.81
32.19 1330
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca