.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. / Chełm Śląski, gm.
Chełm Śląski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5600
Powierzchnia: 23.22 km2
Zaludnienie: 241 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4451
Liczba wydanych kart: 2456
Liczba głosów oddanych: 2456
Liczba głosów ważnych: 2417
brak 50.00% >50.00% ≥52.13% ≥54.26% ≥56.39% ≥58.52% ≥60.65% ≥62.78% ≥64.91% ≥67.04% ≥69.17%
danych 50.00% >50.00% ≥52.13% ≥54.26% ≥56.39% ≥58.52% ≥60.65% ≥62.78% ≥64.91% ≥67.04% ≥69.17%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
65.78%1590 
TUSK Donald Franciszek
34.22%827 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gimnazjum, ul. Śląska 12 766 499 65.14
34.86 267
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolberga 1 1140 738 64.74
35.26 402
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Górnośląska 45 511 353 69.08
30.92 158
Σ Chełm Śląski, gm. 2417 1590 65.78
34.22 827
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca