.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. / Chełm Śląski, gm.
Chełm Śląski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5600
Powierzchnia: 23.22 km2
Zaludnienie: 241 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4451
Liczba wydanych kart: 2456
 55.18%
brak53.74%54.87%56.00%57.13%58.26%59.39%60.52%61.65%62.78%63.91% 
danych54.86%55.99%57.12%58.25%59.38%60.51%61.64%62.77%63.90%65.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum, ul. Śląska 12 1400 795 795 766 56.79
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolberga 1 2136 1149 1149 1140 53.79
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Górnośląska 45 915 512 512 511 55.96
=   4451  2456  2456  2417  55.18 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca