.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łódzki wschodni, pow. ...
łódzki wschodni, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 63175
Powierzchnia: 499.32 km2
Zaludnienie: 126 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 51001
Liczba wydanych kart: 26708
Liczba głosów oddanych: 26697
Liczba głosów ważnych: 26437
brak 50.00% >50.00% ≥52.72% ≥55.44% ≥58.16% ≥60.88% ≥63.60% ≥66.32% ≥69.04% ≥71.76% ≥74.48%
danych 50.00% >50.00% ≥52.72% ≥55.44% ≥58.16% ≥60.88% ≥63.60% ≥66.32% ≥69.04% ≥71.76% ≥74.48%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
64.42%17032 
TUSK Donald Franciszek
35.58%9405 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
100602 Andrespol, gm. 4916 2925 59.50
40.50 1991
100603 Brójce, gm. 2024 1562 77.17
22.83 462
100607 Koluszki, gm. 9620 6015 62.53
37.47 3605
100608 Nowosolna, gm. 1389 821 59.11
40.89 568
100610 Rzgów, gm. 3858 2645 68.56
31.44 1213
100611 Tuszyn, gm. 4630 3064 66.18
33.82 1566
Σ łódzki wschodni, pow. 26437 17032 64.42
35.58 9405
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 8790 5246 59.68
40.32 3544
2 Wieś 17647 11786 66.79
33.21 5861
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1389 821 59.11
40.89 568
2 od 5 001 do 10 000 5882 4207 71.52
28.48 1675
3 od 10 001 do 20 000 9546 5989 62.74
37.26 3557
4 od 20 001 do 50 000 9620 6015 62.53
37.47 3605
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca