.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / łódzki wschodni, pow. ...
łódzki wschodni, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 63175
Powierzchnia: 499.32 km2
Zaludnienie: 126 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 51001
Liczba wydanych kart: 26708
 52.37%
brak47.89%48.75%49.61%50.47%51.33%52.19%53.05%53.91%54.77%55.63% 
danych48.74%49.60%50.46%51.32%52.18%53.04%53.90%54.76%55.62%56.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100602 Andrespol, gm. 9049 4973 4972 4916 54.96
100603 Brójce, gm. 4096 2056 2056 2024 50.20
100607 Koluszki, gm. 18587 9720 9711 9620 52.29
100608 Nowosolna, gm. 2634 1400 1400 1389 53.15
100610 Rzgów, gm. 6888 3891 3890 3858 56.49
100611 Tuszyn, gm. 9747 4668 4668 4630 47.89
  łódzki wschodni, pow. 51001 26708 26697 26437 52.37
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16698 8871 8871 8790 53.13
2 Wieś 34303 17837 17826 17647 52.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2634 1400 1400 1389 53.15
2 od 5 001 do 10 000 10984 5947 5946 5882 54.14
3 od 10 001 do 20 000 18796 9641 9640 9546 51.29
4 od 20 001 do 50 000 18587 9720 9711 9620 52.29
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca