.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / parczewski, pow. / Siemień, gm.
Siemień, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5104
Powierzchnia: 110.93 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3980
Liczba wydanych kart: 1842
Liczba głosów oddanych: 1842
Liczba głosów ważnych: 1827
brak 50.00% >50.00% ≥53.39% ≥56.78% ≥60.17% ≥63.56% ≥66.95% ≥70.34% ≥73.73% ≥77.12% ≥80.51%
danych 50.00% >50.00% ≥53.39% ≥56.78% ≥60.17% ≥63.56% ≥66.95% ≥70.34% ≥73.73% ≥77.12% ≥80.51%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
81.06%1481 
TUSK Donald Franciszek
18.94%346 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Sala Gimnastyczna w Siemieniu, ul. Kościelna1 660 500 75.76
24.24 160
2 Świetlica Wiejska w Żminnem, Żminne 30 378 327 86.51
13.49 51
3 Remiza OSP w Działyniu, Działyń 4 462 418 90.48
9.52 44
4 Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140 327 236 72.17
27.83 91
Σ Siemień, gm. 1827 1481 81.06
18.94 346
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca