.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / parczewski, pow. / Siemień, gm.
Siemień, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5104
Powierzchnia: 110.93 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3980
Liczba wydanych kart: 1842
 46.28%
brak41.89%43.29%44.69%46.09%47.49%48.89%50.29%51.69%53.09%54.49% 
danych43.28%44.68%46.08%47.48%48.88%50.28%51.68%53.08%54.48%55.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Gimnastyczna w Siemieniu, ul. Kościelna1 1363 668 668 660 49.01
2 Świetlica Wiejska w Żminnem, Żminne 30 968 381 381 378 39.36
3 Remiza OSP w Działyniu, Działyń 4 854 464 464 462 54.33
4 Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140 795 329 329 327 41.38
=   3980  1842  1842  1827  46.28 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca