.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / świecki, pow. ...
świecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 98854
Powierzchnia: 1472.78 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 76527
Liczba wydanych kart: 32397
Liczba głosów oddanych: 32394
Liczba głosów ważnych: 32021
brak 50.00% >50.00% ≥51.65% ≥53.30% ≥54.95% ≥56.60% ≥58.25% ≥59.90% ≥61.55% ≥63.20% ≥64.85%
danych 50.00% >50.00% ≥51.65% ≥53.30% ≥54.95% ≥56.60% ≥58.25% ≥59.90% ≥61.55% ≥63.20% ≥64.85%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
51.64%16535 
TUSK Donald Franciszek
48.36%15486 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
041401 Bukowiec, gm. 1461 935 64.00
36.00 526
041402 Dragacz, gm. 1957 986 50.38
49.62 971
041403 Drzycim, gm. 1513 901 59.55
40.45 612
041404 Jeżewo, gm. 2476 1339 54.08
45.92 1137
041405 Lniano, gm. 1354 846 62.48
37.52 508
041406 Nowe, gm. 3372 1537 45.58
54.42 1835
041407 Osie, gm. 1613 838 51.95
48.05 775
041408 Pruszcz, gm. 3133 1906 60.84
39.16 1227
041409 Świecie, gm. 12235 5466 44.68
55.32 6769
041410 Świekatowo, gm. 1120 744 66.43
33.57 376
041411 Warlubie, gm. 1787 1037 58.03
41.97 750
Σ świecki, pow. 32021 16535 51.64
48.36 15486
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 12446 5291 42.51
57.49 7155
2 Wieś 19575 11244 57.44
42.56 8331
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2474 1590 64.27
35.73 884
2 od 5 001 do 10 000 13940 7942 56.97
43.03 5998
3 od 10 001 do 20 000 3372 1537 45.58
54.42 1835
4 od 20 001 do 50 000 12235 5466 44.68
55.32 6769
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca